Radioklubbar i Luleå/Boden
 


Startsida

Luleå Radioamatörer

Luleå Kortvågsamatörer

Luleå Sändareamatörer

Bodens Sändareamatörer

Bildmaterial, artiklar

FRO

Övrigt - SM2-distriktet mm

 

Några bilder från FRO-verksamheten vid SL2ZZU och gruppfoton vid radiosamband.

Gruppfoto vid sambandsinsatsGruppfoto vid sambandsinsats

 

FRO-operatörer i sambandsbuss Jalle SM2CYB (SK) och okänd


SM2CEW kör contest vid SL2ZZU i Bälinge

Artikel i dagstidning efter kretsstämman 1974/75

FRO, SM2YRV Dan, SM2YQR Ragnar, SM2NBD Per med XYL, Arne (SK) m fl

Grillparty på SL2ZZU vid gamla radarstationen i Bälinge

SL2ZZU grillparty. I förgrunden SM2CLY, SM2GET och SM2NOJ numera SM0NOJ. I bakgrunden i vitt skjorta SM2KUZ (SK) K-G alias LA0EE.

SM2NOJ, SM2KUZ (SK), SM2CLY m fl.